woda pitna a rak jelita

woda pitna a rak jelita

Wydawać by się mogło, że żyjemy w czasach, kiedy substancje o jednoznacznie szkodliwym działaniu, takiej jak azbest - widnieją jedynie na starych zaniedbanych stodołach z ubiegłego stulecia i wspomnieniach z dzieciństwa. Tak jednak nie jest. Szkodliwość azbestu odkrył we wczesnych latach 30-tych Dr. E.R.A. Merewether [0]. Od tego czasu coraz więcej przypadków nowotworów płuc łączono z tą substancją. Świat medyczny uznał to za prawdziwy problem we wczesnych latach 70-tych, co i tak na miarę tempa adaptacji badań naukowych w medycynie jest szybkim postępem. Zakazano go używać w cywilizowanych krajach dopiero w latach 80/90-tych XX wieku.

Jak myślisz, do czego był wykorzystywany? W końcu to nadal jest idealny związek, który tworzy np. z cementem doskonałą powłokę hydroizolacyjną.

Eternit był zatem stosowany wszędzie tam, gdzie woda miała nie przeciekać, czyli np. na dachówkach, o czym każdy wie.

Nie każdy jednak wie, że był (i nadal jest w krajach, gdzie go nie zakazano) dodawany np. w przewodach wentylacyjnych bloków z wielkiej płyty. Sam mieszkałem kiedyś w takim bloku z lat 70tych i w czasie remontu przy wymianie kratki wentylacyjnej w kuchni przebiłem się do wnętrza przewodu. To co zobaczyłem spowodowało, że ciarki mnie przeszły i szybko zmieniłem moje miejsce zamieszkania.

Pomijając martwe ptaki w przewodzie - uderzając w ścianę wewnętrzną komina wentylacyjnego aż pył z eternitu poszedł w powietrze. Trudno to z czymś pomylić. Jest pofalowany, kruchy, po uszkodzeniu łamie się. Byłem w szoku i wtedy przestało mnie dziwić, że wszyscy sąsiedzi w bloku, w mieszkaniach obok mnie, pode mną i nade mną - umierają na raka, głównie płuc, ale też przewodu pokarmowego. “Syndrom chorego budynku” jak to się mówi. Łącznie w kilka lat zmarło 6 znanych mi osób w wieku 40-60 lat mieszkających, dookoła mnie. Sam mieszkałem w tym bloku łącznie jakieś 20 lat, więc mam nadzieję, że nie czeka mnie podobny los. Na szczęście więcej mnie tam nie było, jak byłem.

Ale chwila: temat tego artykułu nawiązuje do wody pitnej - gdzie w niej szukać azbestu?

Otóż w Polsce na dzień pisania tego artykułu (26.06.2023) jest około 600 000 ton rur wodociągowych z azbestem (!!!) [1]

Oznacza to, że w wodzie pitnej dostarczanej rurami azbestowo-cementowymi znajdować się mogą włókna azbestu krokidolitowego, uznanego za najbardziej biologicznie agresywny.

Niby niewiele jest bezpośrednich dowodów skutków zdrowotnych zanieczyszczenia azbestem wody pitnej.

W Polsce była nawet interpelacja pana posła Marka Matuszewskiego w sprawie szkodliwości rur azbestowych w sieciach wodociągowych, żeby coś z tym zrobić [2] . W cywilizowanych krajach jego utylizacja jest priorytetem, np. w Szwecji już 20 lat temu wymieniano w całych spółdzielczych blokach głupie hydroizolacje pod płytkami w kuchniach i łazienkach, kładzione w latach 60 i 70tych, bo też mogły zawierać azbest. Tymczasem odpowiedź, jaka została udzielona przez kancelarię sejmu na interpelacje jest następująca:

Rakotwórczość włókien azbestu wnikających do organizmu drogą pokarmową budzi wiele kontrowersji. Pokarmowa droga wchłaniania włókien azbestowych związana jest zarówno z oczyszczeniem z włókien dróg oddechowych, ich odkrztuszaniem z wydzieliną śluzową i połykaniem, jak i spożywaniem wody pitnej zawierającej włókna azbetowe. Badania nad spożywaniem wody zanieczyszczonej włóknami azbestu nie pozwalają na zajęcie na ich podstawie jednoznacznego stanowiska w sprawie rakotwórczości azbestu zawartego w wodzie pitnej, ze względu na niedostatki dotyczące metodologii ich przeprowadzania, jak i rozbieżność wyników.

I mimo wręcz intuicji, że to tykająca bomba - sejm zaniechał dalszych działań. To było w 2008 roku… Tymczasem w 2016 roku zakończyło się wieloletnie badanie na ten temat, które miało na celu właśnie wypracowanie jednoznacznego stanowiska [3]

“Exposure to asbestos has been linked with cancer at several levels of the gastrointestinal tract, and it has been documented, in an animal model, a direct cytotoxic effect of asbestos fibres on the ileum. It has been recently described a possible link between asbestos and intrahepatic cholangiocarcinoma, and asbestos fibres have been detected in humans in histological samples from colon cancer and in gallbladder bile.”

czyli po polsku

“Narażenie na azbest powiązano z rakiem na kilku poziomach przewodu pokarmowego, a na modelu zwierzęcym udokumentowano bezpośredni cytotoksyczny wpływ włókien azbestu na jelito kręte. Niedawno opisano możliwy związek między azbestem a wewnątrzwątrobowym rakiem dróg żółciowych, a włókna azbestu wykryto u ludzi w próbkach histologicznych raka okrężnicy i żółci pęcherzyka żółciowego.”

Ale to nie wszystko, jedźmy dalej ze źródłem, bo ono nawiązuje też do innych badań, przeprowadzonych w Kanadzie [3]:

“Canadian cohort study, subjects exposed to large amounts of fibres (1.2 x 109/L) also showed an increased mortality rate from the stomach and pancreatic cancer compared to the cohort with fewer fibres in water.”

czyli

 

„Kanadyjskie badanie kohortowe, w którym osoby narażone na duże ilości włókien azbestowych (1,2 x 109/l) wykazało również zwiększoną śmiertelność z powodu raka żołądka i trzustki w porównaniu z kohortą z mniejszą ilością włókien we wodzie”.

Kolejne badania potwierdzające szkodliwość takich rur opisane zostało w 2022 roku [4] przez Prof. Giovanni Brandi i Dr. Simona Tavolari z Włoch. Uwzględnili oni jeszcze inni aspekt w swoim badaniu - stosowanie azbestowych filtrów w produkcji…. PIWA i WINA (!). O tym nawet ja nie wiedziałem - że to był standard, “bo filtry azbestowe są najlepsze”. I dopiero w latach 90tych się ich pozbyto z produkcji… nowych maszyn. Czy Twoim zdaniem wymieniono wszystkie drogie i działające urządzenia na nowe, tylko dlatego, że stare, ale jare zawierały “trochę” azbestu? . Dotyczy to krajów UE, bo w Afryce i Azji nadal azbest jest powszechnie stosowanym legalnym związkiem i tam nikt nie musi zaprzestawać dosypywania azbestu do wina czy piwa, aby je oczyścić z osadów.

“More recently, a close correlation has been demonstrated between the intake of filtered beer (with filters containing asbestos) and oesophageal adenocarcinoma, a tumour with the same epidemiological trend and similar molecular characteristics as mesothelioma. During the filtering process — which typically took four months — cellar workers performed two cycles of filtration in which they manually opened bags of raw asbestos, shredded the fibers and scattered them on the surface of the wine.”

tłumacząc na polski:

„Niedawno wykazano ścisłą korelację między spożyciem filtrowanego piwa (z filtrami zawierającymi azbest) a gruczolakorakiem przełyku, nowotworem o takim samym trendzie epidemiologicznym i podobnych cechach molekularnych jak międzybłoniak. Podczas procesu filtrowania, który zwykle trwał cztery miesiące, pracownicy piwnic wykonywali dwa cykle filtracji, podczas których ręcznie otwierali worki z surowym azbestem, rozdrabniali włókna i rozrzucali je na powierzchni wina”.

Więc… tak.. masowo produkowane piwo i wino może Cię zabić… azbestem. Zwłaszcza, w krajach, gdzie jest on nadal legalny lub są nałożone jedynie symboliczne restrykcje (np. Indie, Chiny, Tajlandia, Rosja czy USA) [5]

Jako ciekawostka dodam, że wg najnowszych badań wykonanych w Tajlandii - połowa populacji ma Azbest w płucach [6]. Tam na porządku dziennym jest używanie go w rurach wodociągowych, filtracji wina i piwa a także do konstrukcji czego się da.

“A two-year-old infant, who died of congenital heart disease, was the youngest to have asbestos identified in the lungs.”

Tzn azbest został wykryty nawet w sekcji zwłok dwulatka zmarłego na wrodzone wady serca. Ciekawe skąd się biorą te wszystkie wady, prawda? Raczej na pewno nie ze zdrowego otoczenia i zdrowej diety. Czytaj dalej, bo tam: 

“Asbestos lines many Indonesian buildings and health experts fear a coming cancer 'explosion’”

czyli 

“Azbest pokrywa wiele indonezyjskich budynków i eksperci ds. zdrowia obawiają się nadchodzącej „eksplozji” raka. “

“In Thailand, about 90% of the asbestos sold goes into roof tiles and cement pipes. “ 

czyli

 “W Tajlandii około 90% sprzedawanego azbestu trafia do dachówek i rur cementowych.”

A tymczasem w Polsce…. cytując źródło „zwrotnik raka”, rośnie liczba nowotworów jelita grubego u młodych osób [7] i…

Nadal nie jest jednak jasne, jakie czynniki środowiskowe – poza stylem życia i dietą wchodzą w grę, ale jako potencjalnych winowajców typuje się właściwie wszystko: od antybiotyków, po tworzywa sztuczne i stres. Możliwe jest również, że istnieje toksyna środowiskowa, która nie została jeszcze powiązana z rakiem jelita grubego.

Samodzielnie oceń, czy azbest znajdujący się w naszych wodociągach (o udowodnionym działaniu rakotwórczym), może być tą toksyną i mieć wpływ na zdrowie układu pokarmowego? To bardziej pytanie retoryczne.

Azbest z pożywienia i wody przedostaje się z układu pokarmowego do krwioobiegu, skąd wędruje do różnych organów, aby ostatecznie zostać odfiltrowany z krwi przez nerki i wydalony z moczem. Dlatego możesz mieć raka płuc od jedzenia azbestu, a nie jego wdychania.

Różne choroby, które powoduje azbest w wodzie pitnej, to między innymi [8]:

Złośliwe nowotwory na pewno związane z azbestem

 • Międzybłoniak opłucnej i otrzewnej
 • Rak płuc
 • Rak jajnika
 • Rak krtani

Choroby złośliwe prawdopodobnie związane z ekspozycją na azbest

 • Rak gardła 
 • Rak żołądka 
 • Rak jelita grubego

Niezłośliwe choroby związane z azbestem

 • Hialinowe blaszki opłucnej
 • Pylica azbestowa 
 • Zgrubienie opłucnej 
 • Wysięk opłucnowy 
 • Niedodma 
 • Wysięk otrzewnowy (wodobrzusze) 
 • Wysięk osierdziowy

Jak się bronić przed azbestem w wodzie pitnej?

Bardzo prosto. Wystarczy zainstalować sobie w kuchni pod kranem filtr odwróconej osmozy (RO - Reverse Osmosis). Ja kupiłem taki z pompką, aby szybciej filtrowało już wiele lat temu - właśnie kiedy miałem dziwne bóle głowy, mieszkając w bloku z wielkiej płyty. Wydatek rzędu 700 PLN - działa do dzisiaj. Testowałem elektronicznym miernikiem do PPM. Pomogło i wyeliminowało migreny również u mojej małżonki. Odwrócona osmoza eliminuje z wody praktycznie wszystkie szkodliwe substancje o wielkości ponad 1 mikrona i dzięki temu z twardej wody, która ma ok 600-900 PPM (Parts Per Million) różnych cząsteczek, zostaje miękka woda z 20-32 PPM.

Jak się bronić przed piwem/winem przepuszczonym przez filtr z azbestu?

Nie pić wina i piwa z krajów, gdzie azbest jest legalny lub nie jest zakazany. A w Europie nie pić z produkcji, której nie widziałeś na oczy / nie możesz porozmawiać z właścicielem na temat technik wytwarzania. Najlepiej pić niefiltrowany i niepasteryzowany alkohol, z upraw ekologicznych, bo tam przeważnie zwracają uwagę na to, żeby nie truć w żaden sposób w całym procesie, a nie chodzi im tylko o jak największą produkcję - jak produkcja jest mniejsza, podnoszą ceny i świadomi ludzie to kupią. Taki trunek alkoholowy jest wtedy najmniej toksyczny i w ten sposób produkowany jest na mniejszą skalę, a co za tym idzie - jest mniejsze prawdopodobieństwo, ze użyte zostały filtry do masowej produkcji zawierające azbest (bo tani i skuteczny).

Piłem, wdychałem azbest - co robić, jak żyć?

Jeżeli już się zatrułeś azbestem - to przede wszystkim się nie martw, bo to nic nie zmieni, a stres nie pomaga w procesie leczenia. Po zaprzestaniu ekspozycji z biegiem czasu Twój organizm wyeliminuje większość azbestu tak jak wszystkie inne toksyny - z moczem i kałem. Najbardziej śmiertelna i rakotwórcza jest ciągła ekspozycja, więc najważniejsze to wyeliminować azbest z codziennego otoczenia. Jeśli masz już nowotwór, to problem jest poważny. Aby przyspieszyć eliminację azbestu, można rozpocząć post na wodzie, post suchy, surową dietę owocową, detoks selerem naciowym czy smoothiesem z cytryn i chanca piedra (https://jakwyleczylem.pl/disease/kamienie-nerkowe/chanca-piedra). Poszukaj na Jakwyleczyłem dokładnie schorzenia, które masz i poczytaj, co można z tym zrobić. Skonsultuj się też z lekarzem i naturopatą. 

Możesz też napisać na info@jakwyleczylem.pl jeśli masz problem z odnalezieniem odpowiedniej wiedzy, przygotujemy wtedy odpowiedni artykuł ze źródłami dla Ciebie. 

 

Źródła

[0] https://www.mesotheliomahub.com/mesothelioma/asbestos/history-of-asbestos/

[1] https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Przeglad_Naukowo_Metodyczny_Edukacja_dla_Bezpieczenstwa/Przeglad_Naukowo_Metodyczny_Edukacja_dla_Bezpieczenstwa-r2014-t-n2/Przeglad_Naukowo_Metodyczny_Edukacja_dla_Bezpieczenstwa-r2014-t-n2-s73-88/Przeglad_Naukowo_Metodyczny_Edukacja_dla_Bezpieczenstwa-r2014-t-n2-s73-88.pdf

[2] https://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/37D321FE

[3] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27919155/

[4] https://www.openaccessgovernment.org/article/is-drinking-water-safe-a-neglected-source-of-asbestos-fibres/145418/

[5] https://www.asbestos.com/blog/2018/12/03/asbestos-favorite-alcoholic-drink/

[6] https://bangkokjack.com/2022/11/05/asbestos-found-half-thailand/

[7] https://www.zwrotnikraka.pl/rak-jelita-grubego-u-mlodych-osob/#:~:text=Rak jelita grubego jest trzecimi,do 20%25 w 2019 roku

[8] https://www.asbestos.com/mesothelioma/related-diseases/

Podziel się ze znajomymi

Znasz kogoś, komu może przydać się opisana informacja na tym blogu? Podziel się linkiem! Ułatw komuś życie!