Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Nasza Polityka prywatności została opublikowana 1 grudnia 2021 r., a ostatnia aktualizacja miała miejsce 1 grudnia 2021 r.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji podczas korzystania z Usługi oraz informuje o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których początkowa litera pisana jest wielką literą, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności:

 • Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Ciebie w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.

 • Biznes w rozumieniu CCPA (California Consumer Privacy Act), oznacza Spółkę jako podmiot prawny, który gromadzi dane osobowe Konsumentów oraz określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Konsumentów lub w imieniu którego takie informacje są zbierane i to samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych konsumentów, w tym tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w stanie Kalifornia.

 • Firma (określana w niniejszej Umowie jako "Howicured", „Spółka”, „My”, „Nas”, "Nam" lub „Nasz”) odnosi się do witryny Howicured.org lub Firmy, która jest jej właścicielem, która obecnie jest: Howicured Prosta Spółka Akcyjna zarejestrowana w Poznaniu, Polska, ul. Promienista 134 A, 61-141 Poznań, numer KRS firmy: 0000912393, nr NIP: 7792528771, prowadzącej działalność gospodarczą jako Howicured P.S.A. pod domenami: Howicured.org oraz Jakwyleczylem.pl .

Na potrzeby RODO Administratorem Danych jest Spółka.

 • Konsument, w rozumieniu CCPA (California Consumer Privacy Act) oznacza osobę fizyczną zamieszkałą w Kalifornii. Rezydent, zgodnie z definicją w prawie, obejmuje (1) każdą osobę, która przebywa w USA w celu innym niż tymczasowy lub przejściowy, oraz (2) każdą osobę, która ma miejsce zamieszkania w USA, która przebywa poza USA na czas lub cel przejściowy.

 • Pliki cookie to małe pliki, które są umieszczane na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez witrynę internetową, zawierające szczegóły Twojej historii przeglądania na tej witrynie wśród wielu jej zastosowań.

 • Administratorem danych osobowych, dla celów GDPR (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), odnosi się do Spółki jako osoby prawnej, który samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

 • Urządzenie oznacza każde urządzenie, które ma dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

 • Do Not Track (DNT) to koncepcja promowana przez amerykańskie organy regulacyjne, w szczególności przez amerykańską Federalną Komisję Handlu (FTC), w celu opracowania i wdrożenia przez branżę internetową mechanizmu umożliwiającego użytkownikom Internetu kontrolowanie śledzenia ich online działania w witrynach internetowych.

 • Facebook Fan Page to profil publiczny o nazwie howicured Facebook Fan Page stworzony specjalnie przez Spółkę w sieci społecznościowej Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/howicured oraz https://www.facebook.com/jakwyleczylem

 • Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

  Na potrzeby RODO Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące Ciebie, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychicznych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych tożsamość.

  Na potrzeby ustawy CCPA Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje, które identyfikują, odnoszą się do, opisują lub mogą być powiązane z Państwem lub mogą być w uzasadniony sposób powiązane z Państwem bezpośrednio lub pośrednio.

 • Sprzedaż, w rozumieniu CCPA (California Consumer Privacy Act) oznacza sprzedaż, wypożyczanie, udostępnianie, ujawnianie, rozpowszechnianie, udostępnianie, przekazywanie lub przekazywanie w inny sposób ustnie, pisemnie, elektronicznie lub w inny sposób danych osobowych Konsumenta innej firmie lub stronie trzeciej za pieniądze lub inne wartościowe wynagrodzenie.

 • Usługa dotyczy Strony.

 • Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Spółkę w celu ułatwienia świadczenia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy Spółce w analizie sposobu korzystania z Usługi. Na potrzeby RODO Usługodawcy są uważani za Przetwarzających Dane.

 • Dane dotyczące użytkowania odnoszą się do danych zbieranych automatycznie, generowanych podczas korzystania z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

 • Strona lub Howicured odnosi się do Howicured.org, dostępnej pod adresem https://howicured.org lub https://jakwyleczylem.pl

 • Użytkownik lub Ty oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp lub korzysta z Usługi, w zależności od przypadku. Zgodnie z RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) możesz być określany jako podmiot danych lub jako użytkownik, ponieważ jesteś osobą korzystającą z Usługi.

Zbieranie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobiste

Podczas korzystania z naszej usługi możemy poprosić Cię o podanie nam pewnych danych osobowych, które mogą być użyte do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Ciebie. Informacje umożliwiające identyfikację osoby mogą obejmować między innymi:

 • Adres e-mail

 • Imię i nazwisko

 • Numer telefonu

 • Adres, województwo, prowincja, kod pocztowy, miasto, kraj

 • Numer konta bankowego i adres banku - używane do przelewu pieniędzy zarobionych na Howicured.

 • Dane użytkowania

Dane użytkowania

Dane o użytkowaniu są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

 • Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego urządzenia (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne urządzenie identyfikatory i inne dane diagnostyczne.
 • Gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego/komputera lub za jego pośrednictwem, możemy automatycznie zbierać pewne informacje, w tym między innymi typ używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, system operacyjny, rodzaj mobilnej przeglądarki internetowej, z której korzystasz, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.
 • Możemy również zbierać informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego lub za jego pośrednictwem.

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszej usłudze i przechowywać określone informacje. Stosowane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszych usług. Stosowane przez nas technologie mogą obejmować:

 • Pliki cookie lub pliki cookie przeglądarki. Cookie to mały plik umieszczany na Twoim urządzeniu. Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu. O ile nie dostosowałeś ustawień swojej przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz Serwis może wykorzystywać pliki cookie.
 • Sygnały nawigacyjne w sieci Web. Niektóre sekcje naszej Usługi i naszych wiadomości e-mail mogą zawierać małe pliki elektroniczne znane jako sygnalizatory sieci Web (określane również jako przezroczyste gify, znaczniki pikselowe i jednopikselowe gify), które pozwalają Firmie, na przykład, zliczać użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzył wiadomość e-mail i inne powiązane statystyki strony (na przykład rejestrowanie popularności określonej sekcji oraz weryfikacja integralności systemu i serwera).

Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie. Trwałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym, gdy przechodzisz w tryb offline, podczas gdy sesyjne pliki cookie są usuwane, gdy tylko zamkniesz przeglądarkę internetową.

Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie w celach określonych poniżej:

 • Niezbędne/krytyczne pliki cookie

  • Typ: sesyjne pliki cookie, tylko http, w pełni zaszyfrowane
  • Administrowany przez: Nas
  • Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Witryny i umożliwienia korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia tych usług. Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonane podczas korzystania z Witryny, takie jak zapamiętanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie bardziej osobistego doświadczenia i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania swoich preferencji za każdym razem, gdy korzystasz z Witryny.
  • Te pliki cookie są http-only, więc nie można uzyskać do nich dostępu programowo przez żaden wewnętrzny lub zewnętrzny JavaScript
 • Pliki cookie potrzebne do płatności

  • Typ: sesyjne pliki cookie
  • Administrowany przez: Operatorów Płatności: Stripe lub Tpay
  • Cel: Zapewnienie płynnego przejścia między stronami płatności a Howicured
 • Odsyłające pliki cookie

  • Typ: trwałe pliki cookie
  • Administrowany przez: Nas
  • Cel: Przechowuje identyfikator użytkownika, który polecił Tobie Howicured i zapisuje te informacje podczas rejestracji nowego użytkownika.
 • Śledzące i wydajnościowe pliki cookie

  • Typ: trwałe pliki cookie
  • Administrowane przez: Strony trzecie, np. Google Analytics
  • Cel: Te pliki cookie są używane do śledzenia informacji o ruchu w Witrynie i sposobie korzystania z Witryny przez użytkowników. Informacje zebrane za pomocą tych plików cookie mogą bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować Cię jako indywidualnego gościa. Dzieje się tak, ponieważ gromadzone informacje są zazwyczaj powiązane z pseudonimowym identyfikatorem powiązanym z urządzeniem, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Witryny. Możemy również używać tych plików cookie do testowania nowych reklam, stron, funkcji lub nowych funkcji Witryny, aby zobaczyć, jak reagują na nie nasi użytkownicy.

Aby uzyskać więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie i Twoich wyborach dotyczących plików cookie, odwiedź naszą Politykę plików cookie.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Spółka może wykorzystywać Dane Osobowe w następujących celach:

 • Aby zapewnić i utrzymać naszą Usługę , w tym monitorować korzystanie z naszej Usługi.

 • W celu zarządzania Twoim Kontem: w celu zarządzania Twoją rejestracją jako użytkownika Usługi. Podane przez Ciebie Dane Osobowe mogą zapewnić Ci dostęp do różnych funkcji Usługi, z których możesz korzystać jako zarejestrowany użytkownik.

 • W celu wykonania umowy: opracowanie, zgodność i zawarcie umowy zakupu produktów, przedmiotów lub usług, które nabyłeś lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem Usługi.

 • Aby skontaktować się z Tobą: Aby skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, SMS-ów lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikacji informacyjnej związanej z funkcjonalnościami, produktami lub zakontraktowanymi usługami, w tym aktualizacjami zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione dla ich realizacji.

 • Aby dostarczać Ci wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji.

 • Aby zarządzać Twoimi prośbami: Uczestniczyć i zarządzać Twoimi prośbami do nas.

 • W przypadku przeniesienia działalności: możemy wykorzystać Twoje dane do oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia niektórych lub wszystkich naszych aktywów, zarówno w ramach kontynuacji działalności, jak i w ramach upadłości, likwidacji, lub podobne postępowanie, w którym posiadane przez Nas Dane Osobowe dotyczące użytkowników naszego Serwisu znajdują się wśród przekazywanych aktywów.

 • Do innych celów : Możemy wykorzystywać Twoje dane do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszej Usługi, produktów, usług, marketingu i Twoich doświadczeń.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Usługodawcom: możemy udostępniać Twoje dane osobowe Usługodawcom w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi, przetwarzania płatności, kontaktowania się z Tobą.
 • W przypadku przeniesienia działalności: Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w związku z lub w trakcie negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów Spółki, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności innej firmie.
 • Z stowarzyszonymi: podmiotami Możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym, w takim przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów stowarzyszonych przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują: Naszą spółkę macierzystą i wszelkie inne podmioty zależne, partnerów joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które znajdują się pod wspólną z nami kontrolą.
 • Z innymi użytkownikami: kiedy udostępniasz dane osobowe lub w inny sposób wchodzisz w interakcję w obszarach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz.
 • Za Twoją zgodą : możemy ujawnić Twoje dane osobowe w dowolnym innym celu za Twoją zgodą.

Przechowywanie Twoich danych osobowych

 • Firma będzie przechowywać Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

 • Firma zachowa również Dane użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności Naszej Usługi lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.

Przekazywanie Twoich danych osobowych

 • Twoje informacje, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przesyłane do — i przechowywane na — komputerach znajdujących się poza Państwa stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od tych obowiązujących w Państwa jurysdykcji.

 • Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie przez Ciebie takich informacji oznacza Twoją zgodę na to przeniesienie.

 • Firma podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie Twoich danych osobowych nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że zostaną wprowadzone odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoje dane i inne dane osobowe.

Ujawnianie Twoich danych osobowych

Transakcje biznesowe

Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane nowemu właścicielowi. Prześlemy powiadomienie, zanim Twoje dane osobowe zostaną przesłane i staną się przedmiotem innej Polityki prywatności.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymagania prawne

Firma może ujawnić Twoje dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby:

 • Wypełnij obowiązek prawny
 • Chronić i bronić praw lub własności Firmy
 • Zapobiegaj lub badaj ewentualne nadużycia w związku z Usługą
 • ochrony bezpieczeństwa osobistego Użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Ochrona przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla Nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Usługodawcy, z których korzystamy, mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych. Ci zewnętrzni dostawcy gromadzą, przechowują, wykorzystują, przetwarzają i przesyłają informacje o Twojej aktywności w naszym Serwisie zgodnie z ich Polityką prywatności.

Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

 • Google Analytics Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk Google dotyczących prywatności, odwiedź stronę internetową Google Prywatność i Warunki: https://policies.google.com/privacy
 • Google Analytics to usługa analityki internetowej oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Te dane są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.
 • Możesz zrezygnować z udostępniania swojej aktywności w Usłudze Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek uniemożliwia Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js i dc.js) udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności odwiedzin.

Marketing e-mailowy

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą w celu przesyłania biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania niektórych lub wszystkich tych komunikatów od nas, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji lub instrukcje zawarte w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami.

Płatności

W ramach Serwisu dostarczamy odpłatne produkty i/lub usługi. W takim przypadku możemy korzystać z usług stron trzecich do przetwarzania płatności (np. procesorów płatności).

Nie będziemy przechowywać ani gromadzić danych Twojej karty płatniczej. Informacje te są przekazywane bezpośrednio naszym zewnętrznym podmiotom przetwarzającym płatności, których wykorzystanie Twoich danych osobowych podlega ich Polityce prywatności. Te procesory płatności są zgodne ze standardami określonymi przez PCI-DSS zarządzanymi przez Radę Standardów Bezpieczeństwa PCI, która jest wspólnym wysiłkiem marek takich jak Visa, Mastercard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczną obsługę informacji o płatnościach.

Użytkowanie, wydajność i różne

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu zapewnienia lepszych ulepszeń i/lub wydajności naszej Usługi.

Prywatność RODO

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ramach RODO

Możemy przetwarzać Dane Osobowe pod następującymi warunkami:

 • Zgoda: Wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 • Wykonanie umowy: Podanie Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z Państwem i/lub wszelkich jej zobowiązań przedumownych.
 • Obowiązki prawne: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Firmie.
 • Żywotne interesy: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej.
 • Interes publiczny: Przetwarzanie Danych Osobowych jest związane z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Spółce.
 • Uzasadnione interesy: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę.

W każdym przypadku Kancelaria chętnie pomoże w wyjaśnieniu konkretnej podstawy prawnej przetwarzania, a w szczególności, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Twoje prawa wynikające z RODO

Firma zobowiązuje się do poszanowania poufności Twoich danych osobowych i zagwarantowania Ci możliwości skorzystania ze swoich praw.

Zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i zgodnie z prawem, jeśli przebywasz w UE, masz prawo:

 • Poprosić o dostęp do swoich danych osobowych. Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy o Tobie. Gdy tylko jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie wykonać tych czynności, skontaktuj się z nami, aby Ci pomóc. Umożliwia to również otrzymanie kopii danych osobowych, które posiadamy na Twój temat.
 • Poprosić o korektę Twoich danych osobowych, które posiadamy. Masz prawo do poprawienia wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji, które posiadamy na Twój temat.
 • Sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Prawo to istnieje, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie jako podstawie prawnej dla naszego przetwarzania, a w Twojej szczególnej sytuacji jest coś, co sprawia, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych na tej podstawie. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.
 • Poprosić o usunięcie swoich danych osobowych. Masz prawo poprosić nas o usunięcie lub usunięcie danych osobowych, gdy nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy nadal je przetwarzali.
 • Poprosić o przeniesienie Twoich danych osobowych. Przekażemy Tobie lub wybranej przez Ciebie stronie trzeciej Twoje Dane Osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że to prawo dotyczy wyłącznie informacji automatycznych, na wykorzystanie których początkowo wyrazili Państwo zgodę lub w przypadku, gdy wykorzystaliśmy te informacje do wykonania umowy z Państwem.
 • Wycofać swoją zgodę. Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na wykorzystywanie Twoich Danych Osobowych. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie zapewnić Ci dostępu do niektórych określonych funkcji Usługi.

Korzystanie z praw RODO do ochrony danych

 • Możesz skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, kontaktując się z nami. Należy pamiętać, że możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby. Jeśli złożysz wniosek, postaramy się jak najlepiej odpowiedzieć Ci tak szybko, jak to możliwe.

 • Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, jeśli przebywasz w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w EOG.

Strona fanów na Facebooku

Administrator danych dla fanpage'a na Facebooku

 • Spółka jest Administratorem Danych Osobowych gromadzonych podczas korzystania z Usługi. Jako operator Fan Page Facebook https://www.facebook.com/howicured Spółka i operator serwisu społecznościowego Facebook są Współadministratorami.

 • Spółka zawarła z Facebookiem umowy określające m.in. warunki korzystania z Fan Page Facebooka. Warunki te są w większości oparte na Warunkach korzystania z usługi Facebook: https://www.facebook.com/terms.php

Odwiedź Politykę prywatności Facebooka https://www.facebook.com/policy.php, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Facebook zarządza danymi osobowymi lub skontaktuj się z Facebookiem online lub pocztą: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone.

Statystyki Facebooka

 • Korzystamy z funkcji Facebook Insights w związku z funkcjonowaniem Facebook Fan Page oraz na podstawie RODO, w celu pozyskiwania zanonimizowanych danych statystycznych o naszych użytkownikach.

 • W tym celu Facebook umieszcza plik cookie na urządzeniu użytkownika odwiedzającego nasz fanpage na Facebooku. Każdy plik cookie zawiera unikalny kod identyfikacyjny i pozostaje aktywny przez okres dwóch lat, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie usunięty przed końcem tego okresu.

 • Facebook otrzymuje, rejestruje i przetwarza informacje przechowywane w Cookie, zwłaszcza gdy użytkownik odwiedza serwisy Facebooka, usługi świadczone przez innych członków Fan Page Facebooka oraz usługi innych firm korzystających z usług Facebooka.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk w zakresie prywatności Facebooka, zapoznaj się z Polityką prywatności Facebooka tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Polityka prywatności CCPA

Niniejsza sekcja dotycząca informacji o prywatności dla mieszkańców Kalifornii uzupełnia informacje zawarte w naszej Polityce prywatności i dotyczy wyłącznie wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób zamieszkałych w stanie Kalifornia.

Kategorie gromadzonych danych osobowych

Gromadzimy informacje, które identyfikują, odnoszą się, opisują, odwołują się, mogą być powiązane lub mogą być powiązane bezpośrednio lub pośrednio z konkretnym Konsumentem lub Urządzeniem. Poniżej znajduje się lista kategorii danych osobowych, które możemy gromadzić lub które mogły zostać zebrane od mieszkańców Kalifornii w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy.

Należy pamiętać, że kategorie i przykłady podane na poniższej liście są zdefiniowane w CCPA. Nie oznacza to, że wszystkie przykłady tej kategorii danych osobowych zostały w rzeczywistości zebrane przez nas, ale odzwierciedla nasze przekonanie w dobrej wierze, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, że niektóre z tych informacji z odpowiedniej kategorii mogą być i mogły zostać zebrane. Na przykład niektóre kategorie danych osobowych będą gromadzone tylko wtedy, gdy przekażesz takie dane osobowe bezpośrednio nam.

 • Kategoria A: Identyfikatory.

  • Przykłady: prawdziwe imię i nazwisko, alias, adres pocztowy, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres protokołu internetowego, adres e-mail, nazwa konta, numer prawa jazdy, numer paszportu lub inne podobne identyfikatory.
  • Zebrane: Tak.
 • Kategoria B: Kategorie danych osobowych wymienione w ustawie California Customer Records (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).

  • Przykłady: imię i nazwisko, podpis, numer ubezpieczenia społecznego, cechy fizyczne lub opis, adres, numer telefonu, numer paszportu, numer prawa jazdy lub stanowego dowodu osobistego, numer polisy ubezpieczeniowej, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia, numer konta bankowego, numer karty kredytowej , numer karty debetowej lub inne informacje finansowe, informacje medyczne lub informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym. Niektóre dane osobowe zawarte w tej kategorii mogą pokrywać się z innymi kategoriami.
  • Zebrane: Tak.
 • Kategoria C: Chronione cechy klasyfikacji zgodnie z prawem Kalifornii lub prawem federalnym.

  • Przykłady: wiek (40 lat lub więcej), rasa, kolor skóry, pochodzenie, narodowość, obywatelstwo, religia lub wyznanie, stan cywilny, stan zdrowia, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa, płeć (w tym płeć, tożsamość płciowa, ekspresja płciowa, ciąża lub poród i powiązanych schorzeń), orientacji seksualnej, statusu kombatanta lub wojskowego, informacji genetycznych (w tym informacji genetycznych rodziny).
  • Zebrane: Nie.
 • Kategoria D: Informacje handlowe.

  • Przykłady: zapisy i historia zakupionych lub rozważonych produktów lub usług.
  • Zebrane: Tak.
 • Kategoria E: Informacje biometryczne.

  • Przykłady: cechy genetyczne, fizjologiczne, behawioralne i biologiczne lub wzorce aktywności wykorzystywane do wyodrębniania szablonu lub innego identyfikatora lub informacji identyfikujących, takich jak odciski palców, odciski twarzy i głosowe, skany tęczówki lub siatkówki, naciskanie klawiszy, chód lub inne wzorce fizyczne oraz dane dotyczące snu, zdrowia lub ćwiczeń.
  • Zebrane: Nie.
 • Kategoria F: Internet lub inna podobna działalność sieciowa.

  • Przykłady: Interakcja z naszą Usługą lub reklama.
  • Zebrane: Tak.
 • Kategoria G: Dane geolokalizacyjne.

  • Przykłady: przybliżona lokalizacja fizyczna.
  • Zebrane: Nie.
 • Kategoria H: Dane sensoryczne.

  • Przykłady: informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, węchowe lub podobne.
  • Zebrane: Nie.
 • Kategoria I: Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem.

  • Przykłady: bieżąca lub przeszła historia pracy lub oceny wyników.
  • Zebrane: Nie.
 • Kategoria J: Informacje o edukacji niepublicznej (zgodnie z Ustawą o rodzinnych prawach edukacyjnych i prywatności (20 USC, sekcja 1232g, 34 CFR, część 99)).

  • Przykłady: dokumenty edukacyjne bezpośrednio związane z uczniem prowadzone przez instytucję edukacyjną lub podmiot działający w jej imieniu, takie jak oceny, transkrypcje, listy klas, plany zajęć, kody identyfikacyjne uczniów, informacje finansowe uczniów lub akta dyscyplinarne uczniów.
  • Zebrane: Nie.
 • Kategoria K: wnioski wyciągnięte z innych danych osobowych.

  • Przykłady: Profil odzwierciedlający preferencje, cechy, trendy psychologiczne, predyspozycje, zachowanie, postawy, inteligencję, zdolności i predyspozycje danej osoby.
  • Zebrane: Nie.

Zgodnie z CCPA dane osobowe nie obejmują: * Publicznie dostępne informacje z rejestrów rządowych * Zidentyfikowane lub zagregowane informacje o konsumentach * Informacje wyłączone z zakresu CCPA, takie jak: * Informacje zdrowotne lub medyczne objęte ustawą o przenośności i odpowiedzialności ubezpieczenia zdrowotnego z 1996 r. (HIPAA) oraz kalifornijską ustawą o poufności informacji medycznych (CMIA) lub danymi z badań klinicznych * Dane osobowe objęte określonymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności w poszczególnych sektorach, w tym ustawą o rzetelnym raporcie kredytowym (FRCA), ustawą Gramm-Leach-Bliley (GLBA) lub kalifornijską ustawą o ochronie prywatności informacji finansowych (FIPA) oraz ustawą o ochronie prywatności kierowców z 1994 r.

Źródła danych osobowych

Wymienione powyżej kategorie danych osobowych pozyskujemy z następujących kategorii źródeł:

 • Bezpośrednio od Ciebie . Na przykład z formularzy, które wypełniasz w naszej usłudze, preferencji wyrażanych lub dostarczanych za pośrednictwem naszej usługi lub z twoich zakupów w naszej usłudze.
 • Pośrednio od Ciebie . Na przykład z obserwowania Twojej aktywności w naszym Serwisie.
 • Automatycznie od Ciebie . Na przykład za pomocą plików cookie, które my lub nasi usługodawcy ustawiamy na Twoim urządzeniu, gdy poruszasz się po naszej Usłudze.
 • Od Usługodawców . Na przykład dostawcy zewnętrzni monitorujący i analizujący korzystanie z naszej Usługi, dostawcy zewnętrzni do przetwarzania płatności lub inni dostawcy zewnętrzni, z których korzystamy w celu świadczenia Usługi użytkownikowi.

Wykorzystywanie danych osobowych do celów biznesowych lub handlowych

Możemy wykorzystywać lub ujawniać dane osobowe, które zbieramy do „celów biznesowych” lub „celów komercyjnych” (zgodnie z definicją w ustawie CCPA), które mogą obejmować następujące przykłady:

 • Aby obsługiwać naszą Usługę i świadczyć Ci naszą Usługę.
 • Aby zapewnić Ci wsparcie i odpowiedzieć na Twoje zapytania, w tym zbadać i rozwiązać Twoje obawy oraz monitorować i ulepszać naszą Usługę.
 • Aby wypełnić lub spełnić powód, dla którego podałeś informacje. Na przykład, jeśli udostępnisz swoje dane kontaktowe, aby zadać pytanie dotyczące naszej Usługi, wykorzystamy te dane osobowe, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Jeśli podasz swoje dane osobowe w celu zakupu produktu lub usługi, wykorzystamy te informacje do przetworzenia płatności i ułatwienia dostawy.
 • Aby odpowiadać na żądania organów ścigania oraz zgodnie z obowiązującym prawem, nakazem sądowym lub przepisami rządowymi.
 • Zgodnie z opisem podczas zbierania Twoich danych osobowych lub w inny sposób określony w CCPA.
 • Do wewnętrznych celów administracyjnych i audytowych.
 • Wykrywanie incydentów związanych z bezpieczeństwem i ochrona przed złośliwą, oszukańczą, oszukańczą lub nielegalną działalnością, w tym, w razie potrzeby, ściganie osób odpowiedzialnych za takie działania.

Należy pamiętać, że przykłady podane powyżej mają charakter ilustracyjny i nie są wyczerpujące. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak wykorzystujemy te informacje, zapoznaj się z sekcją „Wykorzystywanie Twoich danych osobowych”.

Jeśli zdecydujemy się zebrać dodatkowe kategorie danych osobowych lub wykorzystać zebrane przez nas dane osobowe do celów istotnie odmiennych, niepowiązanych lub niezgodnych, zaktualizujemy niniejszą Politykę prywatności.

Ujawnianie danych osobowych w celach biznesowych lub handlowych

Możemy wykorzystywać lub ujawniać i być może wykorzystaliśmy lub ujawniliśmy w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy następujące kategorie danych osobowych w celach biznesowych lub handlowych:

 • Kategoria A: Identyfikatory
 • Kategoria B: Kategorie danych osobowych wymienione w ustawie California Customer Records (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • Kategoria D: Informacje handlowe
 • Kategoria F: Internet lub inna podobna działalność sieciowa

Należy pamiętać, że kategorie wymienione powyżej są zdefiniowane w CCPA. Nie oznacza to, że wszystkie przykłady tej kategorii danych osobowych zostały w rzeczywistości ujawnione, ale odzwierciedla nasze przekonanie w dobrej wierze, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, że niektóre z tych informacji z odpowiedniej kategorii mogą być i mogły zostać ujawnione.

Kiedy ujawniamy dane osobowe w celach biznesowych lub handlowych, zawieramy umowę, która opisuje cel i wymaga, aby odbiorca zarówno zachował te dane osobowe w tajemnicy, jak i nie wykorzystywał ich do żadnych celów poza wykonaniem umowy.

Sprzedaż danych osobowych

Zgodnie z definicją w CCPA, „sprzedaż” i „sprzedaż” oznaczają sprzedaż, wypożyczanie, udostępnianie, ujawnianie, rozpowszechnianie, udostępnianie, przekazywanie lub przekazywanie w inny sposób ustnie, pisemnie, elektronicznie lub w inny sposób danych osobowych konsumenta przez biznes na rzecz osoby trzeciej za cenne rozważenie. Oznacza to, że mogliśmy otrzymać jakąś korzyść w zamian za udostępnienie danych osobowych, ale niekoniecznie korzyść pieniężną.

Nie sprzedajemy, nie zamierzamy ani nie sprzedaliśmy żadnych danych osobowych Konsumentów żadnej stronie trzeciej.

Udostępnianie danych osobowych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe określone w powyższych kategoriach następującym kategoriom stron trzecich:

 • Usługodawcy
 • Podmioty przetwarzające płatności
 • Nasi partnerzy opisani powyżej, gdy zmieni się własność Spółki
 • Naszym partnerom biznesowym lub kontrahentom w celu opracowania nowych funkcji
 • Dostawcy zewnętrzni, którym Ty lub Twoi agenci upoważniasz nas do ujawniania Twoich danych osobowych w związku z produktami lub usługami, które Ci dostarczamy

Sprzedaż danych osobowych osób nieletnich poniżej 16 roku życia

 • Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od osób niepełnoletnich poniżej 16 roku życia za pośrednictwem naszej Usługi, chociaż niektóre strony internetowe osób trzecich, do których zamieszczamy linki, mogą to robić. Te strony internetowe stron trzecich mają własne warunki użytkowania i politykę prywatności. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci i instruowania ich, aby nigdy nie udostępniały informacji na innych stronach internetowych bez ich zgody.

 • Nie sprzedajemy danych osobowych Konsumentów, w tym tych, o których wiemy, że mają mniej niż 16 lat, chyba że otrzymamy pozytywną zgodę („prawo do wyrażenia zgody”) od Konsumenta w wieku od 13 do 16 lat. wiek lub rodzic lub opiekun Konsumenta poniżej 13 roku życia. Konsumenci, którzy zdecydują się na sprzedaż danych osobowych, mogą w dowolnym momencie zrezygnować z przyszłej sprzedaży. Aby skorzystać z prawa do rezygnacji, Ty (lub Twój upoważniony przedstawiciel) możesz przesłać nam żądanie, kontaktując się z nami.

 • Jeśli masz powody, by sądzić, że dziecko w wieku poniżej 13 (lub 16 lat) przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami, podając wystarczające szczegóły, aby umożliwić nam usunięcie tych informacji.

Twoje prawa wynikające z CCPA

CCPA zapewnia mieszkańcom Kalifornii określone prawa dotyczące ich danych osobowych. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz następujące prawa:

 • Prawo do powiadomienia. Masz prawo do otrzymania informacji o tym, jakie kategorie Danych Osobowych są gromadzone i do jakich celów są one wykorzystywane.
 • Prawo do żądania. Zgodnie z ustawą CCPA masz prawo zażądać, abyśmy ujawnili Ci informacje o naszym gromadzeniu, użytkowaniu, sprzedaży, ujawnianiu w celach biznesowych i udostępnianiu danych osobowych. Po otrzymaniu i potwierdzeniu Twojej prośby ujawnimy Ci:
  • Kategorie danych osobowych, które zebraliśmy o Tobie
  • Kategorie źródeł danych osobowych, które zebraliśmy o Tobie
  • Nasz biznesowy lub komercyjny cel gromadzenia lub sprzedaży tych danych osobowych
  • Kategorie stron trzecich, którym udostępniamy te dane osobowe
  • Konkretne dane osobowe, które zebraliśmy o Tobie
  • Jeśli sprzedaliśmy Twoje dane osobowe lub ujawniliśmy Twoje dane osobowe w celach biznesowych, ujawnimy Ci:
   • Kategorie sprzedawanych kategorii danych osobowych
   • Kategorie ujawnionych kategorii danych osobowych
 • Prawo do odmowy sprzedaży Danych Osobowych (rezygnacja). Masz prawo poinstruować Nas, abyśmy nie sprzedawali Twoich danych osobowych. Aby przesłać prośbę o rezygnację, skontaktuj się z nami.
 • Prawo do usunięcia Danych Osobowych. Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Po otrzymaniu i potwierdzeniu Twojej prośby usuniemy (i polecimy naszym usługodawcom usunięcie) Twoich danych osobowych z naszych rejestrów, chyba że ma zastosowanie wyjątek. Możemy odmówić Twojej prośby o usunięcie, jeśli zachowanie informacji jest konieczne, abyśmy my lub nasi usługodawcy:
  • Mogli cokończyć transakcję, dla której zebraliśmy dane osobowe, dostarczyć żądane przez Ciebie towary lub usługi, podjąć działania racjonalnie przewidywane w kontekście naszych bieżących relacji biznesowych z Tobą lub w inny sposób wykonać naszą umowę z Tobą.
 • Prawa aby:
  • Wykrywać incydenty związane z bezpieczeństwem, chroń przed złośliwą, oszukańczą, oszukańczą lub nielegalną działalnością lub ścigaj osoby odpowiedzialne za takie działania.
  • Debugować produkty, aby zidentyfikować i naprawić błędy, które osłabiają istniejącą zamierzoną funkcjonalność.
  • Korzystać z wolności słowa, zapewnij prawo innego konsumenta do skorzystania z przysługującego mu prawa do wolności słowa lub skorzystaj z innego prawa przewidzianego przez prawo.
  • Postępować zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności w komunikacji elektronicznej (Cal. Penal Code § 1546 i nast.).
  • Angażować się w publiczne lub recenzowane badania naukowe, historyczne lub statystyczne w interesie publicznym, które są zgodne z wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi etyki i prywatności, gdy usunięcie informacji może prawdopodobnie uniemożliwić lub poważnie utrudnić wyniki badań, jeśli wcześniej wyraziłeś świadomą zgodę .
  • Zezwalać wyłącznie na zastosowania wewnętrzne, które są racjonalnie dostosowane do oczekiwań konsumentów w oparciu o Twoją relację z nami.
  • Wypełniać obowiązek prawny.
  • Dokonywać innych wewnętrznych i zgodnych z prawem zastosowań tych informacji, które są zgodne z kontekstem, w którym je dostarczyłeś.
 • Prawo do niedyskryminacji. Masz prawo do niedyskryminacji za korzystanie z któregokolwiek z Twoich praw konsumenckich, w tym przez:
  • Odmawianie Ci towarów lub usług
  • Pobieranie różnych cen lub stawek za towary lub usługi, w tym korzystanie z rabatów lub innych korzyści lub nakładanie kar
  • Zapewnienie Ci innego poziomu lub jakości towarów lub usług
  • Sugerowanie, że otrzymasz inną cenę lub stawkę za towary lub usługi lub inny poziom lub jakość towarów lub usług

Korzystanie z praw CCPA do ochrony danych

Aby skorzystać ze swoich praw wynikających z CCPA, a jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami:

Tylko Ty lub osoba zarejestrowana w kalifornijskim Sekretarzu Stanu, którą upoważniasz do działania w Twoim imieniu, możesz złożyć możliwy do zweryfikowania wniosek dotyczący Twoich danych osobowych.

Twoja prośba do nas musi:

 • Podaj wystarczające informacje, które pozwolą nam racjonalnie zweryfikować, że jesteś osobą, o której zebraliśmy dane osobowe lub upoważnionym przedstawicielem
 • Opisz swoją prośbę z wystarczającą ilością szczegółów, która pozwoli nam właściwie zrozumieć, ocenić i odpowiedzieć na nią

Nie możemy odpowiedzieć na Twoją prośbę ani dostarczyć Ci wymaganych informacji, jeśli nie możemy:

 • Zweryfikuj swoją tożsamość lub uprawnienia do złożenia wniosku
 • I potwierdź, że dane osobowe dotyczą Ciebie

Ujawnimy i dostarczymy wymagane informacje bezpłatnie w ciągu 45 dni od otrzymania Twojego możliwego do zweryfikowania wniosku. Termin dostarczenia wymaganych informacji może zostać jednorazowo przedłużony o dodatkowe 45 dni, gdy jest to uzasadnione koniecznością i po uprzednim powiadomieniu.

 • Wszelkie udostępniane przez nas informacje będą obejmować tylko 12-miesięczny okres poprzedzający otrzymanie możliwego do zweryfikowania wniosku.

W przypadku wniosków o przeniesienie danych wybierzemy format udostępnienia Twoich danych osobowych, który jest łatwy do wykorzystania i powinien umożliwiać przesyłanie informacji z jednego podmiotu do drugiego bez przeszkód.

Nie sprzedawaj moich danych osobowych

Nie musisz nic robić, ponieważ nie sprzedajemy Twoich danych osobowych.

Polityka „Nie śledź” zgodnie z wymogami kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności w Internecie (CalOPPA)

 • Nasza usługa nie odpowiada na sygnały „Nie śledź”.

 • Jednak niektóre strony internetowe stron trzecich śledzą Twoje działania związane z przeglądaniem. Jeśli odwiedzasz takie strony internetowe, możesz ustawić swoje preferencje w swojej przeglądarce internetowej, aby informować strony internetowe, że nie chcesz być śledzony. Możesz włączyć lub wyłączyć DNT, odwiedzając stronę preferencji lub ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Prywatność dzieci

 • Nasza usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam Dane Osobowe, prosimy Skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

 • Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania Twoich danych, a Twój kraj wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody Twojego rodzica, zanim zbierzemy i wykorzystamy te informacje.

Twoje prawa do prywatności w Kalifornii (prawo Shine the Light w Kalifornii)

 • Zgodnie z sekcją 1798 kalifornijskiego kodeksu cywilnego (kalifornijskie prawo Shine the Light), mieszkańcy Kalifornii, którzy mają z nami ugruntowaną relację biznesową, mogą raz w roku Poprosić oinformacje na temat udostępniania ich danych osobowych stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego stron trzecich.

 • Jeśli chcesz Poprosić owięcej informacji zgodnie z prawem stanu Kalifornia Shine the Light i jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Kalifornijskie prawa do prywatności dla nieletnich użytkowników (sekcja kalifornijskiego kodeksu biznesowego i zawodowego 22581)

Sekcja 22581 kalifornijskiego kodeksu biznesowego i zawodowego umożliwia mieszkańcom Kalifornii w wieku poniżej 18 lat, którzy są zarejestrowanymi użytkownikami witryn internetowych, usług lub aplikacji, żądanie usunięcia opublikowanych przez nich treści lub informacji i uzyskanie ich usunięcia.

 • Aby zażądać usunięcia takich danych, a jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, podając adres e-mail powiązany z Twoim kontem.

 • Pamiętaj, że Twoja prośba nie gwarantuje całkowitego lub kompleksowego usunięcia treści lub informacji zamieszczonych w Internecie oraz że prawo może nie zezwalać lub wymagać usunięcia w pewnych okolicznościach.

Linki do innych stron internetowych

 • Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do witryny tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

 • Nie mamy kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami witryn lub usług stron trzecich i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

 • Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

 • Powiadomimy Cię za pośrednictwem poczty e-mail i/lub wyraźnego powiadomienia w Naszej usłudze, zanim zmiana zacznie obowiązywać i zaktualizujemy datę „Ostatniej aktualizacji” u góry niniejszej Polityki prywatności.

 • Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami: