Regulamin

1. Nasze usługi i definicje

Niniejszy Regulamin został opublikowany 1 grudnia 2021 r., a ostatnia aktualizacja miała miejsce 23 listopada 2023 r.

Celem JakWyleczylem.pl jest stworzenie bazy wiedzy zawierającej wszystkie metody leczenia wszystkich chorób przewlekłych. Zachęcamy do wzrostu, rozwoju i dystrybucji treści wielojęzycznych we wszystkich naszych domenach.

 1. JakWyleczylem.pl to witryna zawierająca treści generowane przez użytkowników
 2. Działamy głównie jako usługa hostingowa, utrzymując infrastrukturę i ramy organizacyjne, które pozwalają naszym Użytkownikom budować Bazę Danych JakWyleczylem.pl poprzez samodzielne wnoszenie i edycję treści.
 3. Strony chorób są redagowane wspólnie, cała zawartość, którą udostępniamy, jest dostarczana przez Użytkowników takich jak Ty i zatwierdzana przez innych Użytkowników takich jak Ty. Oznacza to, że generalnie nie monitorujemy ani nie edytujemy treści naszych stron internetowych i nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności.
 4. Podobnie, nie popieramy żadnych opinii wyrażanych za pośrednictwem naszych usług i nie reprezentujemy ani nie gwarantujemy prawdziwości, dokładności ani wiarygodności jakichkolwiek przesłanych treści leczenia. Zamiast tego po prostu zapewniamy dostęp do treści, które współtworzyli i redagowali Twoi inni Użytkownicy.

Definicje:

 1. JakWyleczylem.pl lub Howicured.org lub Howicured lub Oxomedica - witryna z treściami tworzonymi przez użytkowników, formalnie należąca do Howicured PSA, zarejestrowana w Poznaniu, Polska, KRS: 0000912393, działająca pod domenami: Howicured.org, Oxomedica.pl i JakWyleczylem.pl
 2. User lub Użytkownik - każdy, kto utworzył konto za pomocą odpowiedniego adresu e-mail na stronie JakWyleczylem.pl/signup
 3. Author - Użytkownik, który opublikował Sposób Leczenia na dowolną Chorobę na JakWyleczylem.pl. Autor może dodać leczenie do dowolnej choroby.
 4. Strona Choroby lub Choroba – publicznie dostępna zawartość, którą może tworzyć lub edytować dowolny Użytkownik i która jest moderowana przez innych Użytkowników, którzy posiadają co najmniej Dostęp Moderatora.
 5. Moderator - Użytkownik z uprawnieniami do zatwierdzania zmian w Chorobie
 6. Strona Sposobu Leczenia lub Sposób Leczenia – treść stworzona przez Użytkownika, która może być edytowana wyłącznie przez Autora. Krótki opis publiczny jest publicznie dostępny dla wszystkich w Internecie. Pełny opis jest dostępny tylko dla Użytkowników, którzy wykupili dostęp do danej Choroby, dla której Autor przypisał Leczenie jako działające.
 7. Strona — leczenie lub choroba lub dowolna inna strona statyczna dostępna w domenach Howicured.orglub JakWyleczylem.pl
 8. Polecający — każdy Użytkownik, który udostępnia swój link polecający dostępny w Panelu innym osobom
 9. Dashboard or User Dashboard - miejsce, w którym Użytkownik jest dostępny pod adresem JakWyleczylem.pl/dashboard
 10. Prowizja - dowolna kwota, którą Użytkownik otrzymuje po zaznaczeniu w Dashboard danego sposobu leczenia przez Użytkownika, który wykupił dostęp jako pomyślnego
 11. Reklamacje - zgłoszenie o niepoprawnej jakości produktu lub braku dostarczenia produktu/usługi zamówionej od firmy Howicured

Powyższy wykaz definicji obejmuje najważniejsze definicje użyte w niniejszym dokumencie, ale nie ogranicza się do wszystkich nazw lub konkretnych słów, które mogą być użyte w Regulaminie.

2. Ponosisz odpowiedzialność za własne czyny

 1. Jako autor jesteś prawnie odpowiedzialny/a za swoje edycje i wkład w JakWyleczylem.pl, więc dla własnego bezpieczeństwa powinieneś/aś zachować ostrożność i unikać zamieszczania jakichkolwiek treści, które mogą skutkować odpowiedzialnością karną lub cywilną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Chociaż możemy nie zgadzać się z takimi działaniami, ostrzegamy redaktorów i Autorów, że Władze mogą starać się zastosować wobec Ciebie inne przepisy prawa krajowego, w tym przepisy lokalne w miejscu Twojego zamieszkania lub w którym przeglądasz lub edytujesz treści. JakWyleczylem.pl postara się w takich przypadkach zaoferować jak największą pomoc, ale nie może wziąć za Ciebie odpowiedzialności.
 2. Jako Użytkownik, który szuka sposobu leczenia, jesteś odpowiedzialny za wykorzystanie wiedzy, do której masz zakupiony dostęp. JakWyleczylem.pl to baza wiedzy, w której treści tworzone są przez Użytkowników, którzy mogą, ale nie muszą, posiadać licencję medyczną. Korzystasz z wiedzy na tej stronie całkowicie na własne ryzyko.
 3. Ze względów prawnych informujemy, że leczenie należy podejmować wyłącznie pod nadzorem wykwalifikowanego lekarza. Ale bądź ostrożny, wykwalifikowani lekarze i ich błędy medyczne również mogą cię zabić.

3. Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z warunkami naszej Polityki prywatności, abyś był/a świadomy/a tego, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane. Ponieważ z naszych usług korzystają ludzie na całym świecie, gromadzone przez nas dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w dowolnym innym kraju, w którym my lub nasi podwykonawcy posiadamy obiekty. Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na takie przekazywanie informacji poza swój kraj.

4. Treść, którą hostujemy

 1. Niektóre materiały mogą być nieodpowiednie lub błędne: Ponieważ dostarczamy szeroki zakres treści, które są tworzone lub gromadzone przez Użytkowników, możesz napotkać materiały, które uznasz za obraźliwe, błędne, wprowadzające w błąd, błędnie oznaczone lub w inny sposób budzące zastrzeżenia. Dlatego prosimy o zdrowy rozsądek i właściwy osąd podczas korzystania z naszych usług.
 2. Chociaż przechowujemy wiele informacji, które odnoszą się do profesjonalnych tematów medycznych, te treści są prezentowane wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Nie należy tego traktować jako profesjonalnej porady dostosowanej dla pojedynczej osoby. Proszę zasięgnąć niezależnej profesjonalnej porady od kogoś, kto ma licencję lub kwalifikacje w odpowiednim obszarze, zamiast działać na podstawie wszelkich informacji, opinii lub porad zawartych ze stron internetowych leczenia.

5. Powstrzymywanie się od pewnych czynności

Treści hostowane na JakWyleczylem.pl istnieją tylko dzięki żywej społeczności użytkowników, takich jak Ty, którzy współpracują przy pisaniu, edycji i kuratorowaniu treści. Z radością witamy Twój udział w tej społeczności. Zachęcamy do bycia uprzejmym i uprzejmym w kontaktach z innymi członkami społeczności, do działania w dobrej wierze oraz do wprowadzania zmian i wkładów mających na celu wspieranie misji leczenia wszystkich chorób przewlekłych.

Niektóre działania, legalne lub nielegalne, mogą być szkodliwe dla innych Użytkowników i naruszać nasze zasady, a niektóre działania mogą również narazić Cię na odpowiedzialność. Dlatego dla ochrony własnej i innych Użytkowników nie wolno podejmować takich działań na naszych stronach.

Działania te obejmują:

 1. Nękanie i obrażanie innych
  1. Angażowanie się w nękanie, groźby, prześladowanie, spamowanie lub wandalizm; oraz Przesyłanie łańcuszków, wiadomości-śmieci lub spamu do innych Użytkowników.
 2. Naruszenie prywatności innych osób
  1. Naruszenie praw do prywatności innych osób zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki lub innymi obowiązującymi przepisami (które mogą obejmować przepisy obowiązujące w miejscu Twojego zamieszkania lub w którym przeglądasz lub edytujesz treści);
  2. Pozyskiwanie informacji umożliwiających identyfikację osoby w celu nękania, wykorzystywania, naruszania prywatności lub jakichkolwiek celów promocyjnych lub handlowych, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez Fundację Wikimedia; oraz
  3. Pozyskiwanie informacji umożliwiających identyfikację osoby od osób poniżej 18 roku życia w celach niezgodnych z prawem lub z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących zdrowia lub dobrego samopoczucia nieletnich.
 3. Angażowanie się w fałszywe oświadczenia, podszywanie się lub oszustwo
  1. celowe lub świadome publikowanie treści stanowiących zniesławienie lub zniesławienie;
  2. z zamiarem oszukania, publikowania treści, które są fałszywe lub niedokładne;
  3. Próba podszywania się pod innego Użytkownika lub osobę, fałszywe przedstawienie powiązania z jakąkolwiek osobą lub podmiotem lub używanie nazwy Użytkownika innego Użytkownika w celu oszukania; oraz
 4. Angażowanie się w oszustwa. Popełnienie naruszenia
  1. Naruszenie praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innych praw własności zgodnie z obowiązującym prawem.
 5. Nadużywanie naszych usług do innych nielegalnych celów
  1. Zamieszczanie pornografii dziecięcej lub jakichkolwiek innych treści, które naruszają obowiązujące prawo dotyczące pornografii dziecięcej;
  2. Zamieszczanie lub handel obscenicznymi materiałami, które są niezgodne z obowiązującym prawem; oraz
  3. Korzystanie z usług w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.
 6. Angażowanie się w zakłócające i nielegalne nadużywanie stron
  1. Zamieszczania lub rozpowszechniania treści, które zawierają wirusy, złośliwe oprogramowanie, robaki, konie trojańskie, złośliwy kod lub inne urządzenia, które mogą zaszkodzić infrastrukturze technicznej lub systemowi naszej lub naszych Użytkowników;
  2. Angażowanie się w zautomatyzowane korzystanie z witryny, które jest nadużyciem lub zakłóca działanie usług i nie zostało zatwierdzone przez JakWyleczylem.pl
  3. Zakłócanie świadczenia usług poprzez nadmierne obciążenie strony internetowej Strony lub sieci lub serwerów połączonych ze stroną internetową Strony;
  4. Zakłócanie świadczenia usług poprzez zalanie dowolnej witryny internetowej Strony komunikacją lub innym ruchem, który sugeruje, że nie ma poważnego zamiaru korzystania ze strony internetowej Strony zgodnie z jej przeznaczeniem
  5. Świadomy dostęp, manipulowanie lub korzystanie z naszych niepublicznych obszarów w naszych systemach komputerowych bez upoważnienia; oraz
  6. Sondowanie, skanowanie lub testowanie podatności któregokolwiek z naszych systemów technicznych lub sieci, chyba że spełnione są wszystkie następujące warunki:
   1. takie działania nie nadużywają ani nie zakłócają naszych systemów technicznych lub sieci;
   2. takie działania nie mają na celu osiągnięcia osobistych korzyści (z wyjątkiem uznania za twoją pracę);
   3. zgłaszasz wszelkie luki w zabezpieczeniach programistom JakWyleczylem.pl (lub samodzielnie je naprawiasz); oraz
   4. nie podejmujesz takich działań w złośliwych lub destrukcyjnych intencjach.
 7. Płatna treść na zlecenie zewnętrznych instytucji
  1. Niniejsze Warunki użytkowania zabraniają angażowania się w zwodnicze działania, w tym wprowadzanie w błąd, podszywanie się i oszustwo. W ramach tych zobowiązań musisz ujawnić swojego pracodawcę, klienta i przynależność w odniesieniu do wszelkich mocodawców, od których otrzymujesz lub spodziewasz się otrzymać wynagrodzenie za pisanie treści na JakWyleczylem.pl. Musisz to ujawnić w co najmniej jeden z następujących sposobów:
   1. oświadczenie na Twojej stronie Użytkownika,
   2. oświadczenie o treści komentarza, który dodajesz na stronie JakWyleczylem.pl

Zastrzegamy sobie prawo do skorzystania z naszego uznania egzekucyjnego w odniesieniu do powyższych warunków i zablokowania wszelkich Użytkowników, którzy łamią nasze zasady.

6. Bezpieczeństwo hasła

Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę własnego hasła i nigdy nie powinien ujawniać go osobom trzecim.

7. Znaki towarowe

Masz swobodę linkowania do dowolnej strony JakWyleczylem.pl i używania naszego logotypu na swojej stronie internetowej, gdy linkujesz naszą witrynę. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania naszej zgody w przypadku nadużycia z Twojej strony.

8. Licencjonowanie treści

W przypadku publikowania treści zgadzasz się na następujące wymagania licencyjne:

 1. Tekst, do którego posiadasz prawa autorskie: Przesyłając tekst, do którego posiadasz prawa autorskie, zgadzasz się na udzielenie licencji użytkownikom JakWyleczylem.pl, którzy wykupili dostęp do choroby, dla której Twoje leczenie jest przeznaczone. Udzielasz JakWyleczylem.pl licencji na hostowanie Twoich treści. Masz prawo do modyfikowania treści w dowolnym momencie, ale będziemy przechowywać kopie zapasowe i dziennik zmian w naszej bazie danych.
 2. Zgadzasz się, że jeśli importujesz tekst na licencji CC BY-SA, która wymaga uznania autorstwa, musisz podać autora (Autorów) w rozsądny sposób, który jest widoczny w utworzonym przez Ciebie tekście. Wymagania dotyczące przypisania są czasami zbyt inwazyjne w określonych okolicznościach (niezależnie od licencji) i mogą wystąpić przypadki, w których społeczność JakWyleczylem.pl zdecyduje, że importowany tekst nie może być z tego powodu użyty.
 3. Nośniki nietekstowe: Nośniki nietekstowe są dostępne na wielu różnych licencjach, które wspierają ogólny cel, jakim jest umożliwienie nieograniczonego ponownego wykorzystania i redystrybucji. Przesyłając media nietekstowe, zgadzasz się przestrzegać wymagań dotyczących takich licencji opisanych w niniejszym akapicie, a także przestrzegać wymagań Autora tekstu, który używasz.
 4. Brak cofnięcia licencji: Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zgodne z licencją, zgadzasz się, że nie będziesz jednostronnie cofać ani nie domagać się unieważnienia jakiejkolwiek licencji udzielonej na podstawie niniejszego Regulaminu dla treści tekstowych lub nośników nietekstowych dostarczonych do JakWyleczylem.pl, nawet jeśli zakończysz korzystanie z naszych usług.
 5. Treści z domeny publicznej: Treści znajdujące się w domenie publicznej są mile widziane! Ważne jest jednak, aby potwierdzić status domeny publicznej treści zgodnie z prawem Twojego kraju, a także prawami innych krajów, zgodnie z wymogami licencji na treści. Przesyłając treści należące do domeny publicznej, gwarantujesz, że te materiały faktycznie znajdują się w domenie publicznej i zgadzasz się na odpowiednie ich oznaczenie.
 6. Jeśli treść tekstowa została zaimportowana z innego źródła, możliwe jest, że treść jest licencjonowana na podstawie zgodnej licencji CC BY-SA, ale nie GFDL. W takim przypadku zgadzasz się przestrzegać kompatybilnej licencji CC BY-SA i nie masz możliwości ponownego licencjonowania jej w ramach GFDL.
 7. Ponadto należy pamiętać, że tekst pochodzący ze źródeł zewnętrznych i skopiowany przez Ciebie na Stronę może być objęty licencją, która wiąże się z dodatkowymi wymaganiami dotyczącymi uznania autorstwa. Użytkownicy zgadzają się wyraźnie wskazać te dodatkowe wymagania dotyczące atrybucji. W zależności od Strony, takie wymagania mogą pojawiać się np. w banerze lub innych zapisach wskazujących, że część lub całość treści została pierwotnie opublikowana gdzie indziej. Tam, gdzie są takie widoczne zapisy, należy je zachować.
 8. W przypadku wszelkich mediów nietekstowych zgadzasz się przestrzegać dowolnej licencji, na podstawie której udostępniono dzieło. W przypadku ponownego wykorzystywania jakichkolwiek treści, które udostępniamy, zgadzasz się przestrzegać odpowiednich wymagań dotyczących uznania autorstwa, które odnoszą się do podstawowej licencji lub licencji oraz zawierają linki do oryginalnego źródła.

9. Zgodność z ustawą DMCA

W uczciwy sposób wobec naszych Użytkowników, a także innych twórców i właścicieli praw autorskich, naszą zasadą jest odpowiadanie na zawiadomienia o domniemanym naruszeniu, które są zgodne z formalnościami ustawy Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Zgodnie z ustawą DMCA, w odpowiednich okolicznościach, usuniemy Użytkowników i posiadaczy kont naszego systemu i sieci, którzy wielokrotnie naruszają prawa.

 1. Zdajemy sobie jednak również sprawę, że nie każde żądanie usunięcia jest ważne lub w dobrej wierze. W takich przypadkach zdecydowanie zachęcamy Użytkowników do składania kontrpowiadomień, gdy uznają, że żądanie usunięcia treści zgodne z ustawą DMCA jest nieprawidłowe lub niewłaściwe. Aby uzyskać więcej informacji o tym, co zrobić, jeśli uważasz, że zawiadomienie DMCA zostało nieprawidłowo złożone.
 2. Jeśli jesteś właścicielem treści, które są niewłaściwie wykorzystywane na jednej ze Stron bez Twojej zgody, możesz zażądać usunięcia treści na podstawie ustawy DMCA. Aby złożyć taką prośbę, napisz do nas na adres legal@JakWyleczylem.pl.org

10. Strony internetowe i zasoby stron trzecich

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za korzystanie ze stron internetowych lub zasobów stron trzecich. Chociaż Strony mogą zawierać łącza do witryn i zasobów stron trzecich, nie popieramy i nie ponosimy odpowiedzialności za ich dostępność, dokładność ani powiązane treści, produkty lub usługi (w tym, bez ograniczeń, wszelkie wirusy lub inne funkcji) ani nie mamy obowiązku monitorowania takich treści osób trzecich.

11. Zarządzanie Stronami

Gdy społeczność JakWyleczylem.pl z odpowiednimi uprawnieniami nie zareaguje, JakWyleczylem.pl zastrzega sobie prawo, aby:

 1. Ustalić, czy doszło do naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego obowiązującego prawa lub zasad, lub zachowania zgodności z wszelkim obowiązującym prawem, procesem prawnym lub odpowiednim żądaniem rządu;
 2. Wykrywać, zapobiegać lub w inny sposób rozwiązywać problemy związane z oszustwami, bezpieczeństwem lub problemami technicznymi lub odpowiadać na prośby o wsparcie Użytkownika;
 3. Odmówić, wyłączyć lub ograniczyć dostęp do wkładu dowolnego Użytkownika, który narusza niniejsze Warunki użytkowania;
 4. Zabronić Użytkownikowi edytowania, współtworzenia lub blokowania konta Użytkownika lub dostępu w przypadku działań naruszających niniejsze Warunki korzystania, w tym powtórnego naruszenia praw autorskich
 5. Podejmowania kroków prawnych przeciwko Użytkownikom, którzy naruszają niniejsze Warunki użytkowania (głównie na podstawie zgłoszeń organów ścigania); oraz
 6. Zarządzać w inny sposób stronami internetowymi Strony w sposób mający na celu ułatwienie ich prawidłowego funkcjonowania oraz ochronę praw, własności i bezpieczeństwa nas samych oraz naszych Użytkowników, licencjodawców, partnerów i społeczeństwa.
 7. W interesie naszych Użytkowników i Stron, w skrajnych przypadkach, gdy jakakolwiek osoba zablokowała swoje konto lub dostęp zgodnie z niniejszym Regulaminem, zabronić jej tworzenia lub używania innego konta na tej samej Stronie lub ubiegania się o dostęp do niej, chyba że udzielimy wyraźnej zgody.

12. Wypowiedzenie

Chociaż mamy nadzieję, że zostaniesz i nadal będziesz współtworzyć Strony, możesz w każdej chwili przestać korzystać z naszych usług. W pewnych (miejmy nadzieję mało prawdopodobnych) okolicznościach może być konieczne zakończenie części lub wszystkich naszych usług, wypowiedzenie niniejszego Regulaminu, zablokowanie konta lub dostępu lub zablokowanie Cię jako Użytkownika. Jeśli Twoje konto lub dostęp zostanie zablokowany lub w inny sposób zamknięty z jakiegokolwiek powodu, Twoje wpisy pozostaną publicznie dostępne (z zastrzeżeniem obowiązujących zasad) i, o ile nie powiadomimy Cię inaczej, nadal możesz uzyskiwać dostęp do naszych publicznych stron wyłącznie w celu czytania publicznie dostępnych treści na Stronach. Jednak w takich okolicznościach możesz nie mieć dostępu do swojego konta lub ustawień. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w dowolnym momencie, z podaniem lub bez podania przyczyny, z powiadomieniem lub bez. Nawet po zbanowaniu, zablokowaniu lub zawieszeniu w inny sposób Twojego korzystania i uczestnictwa, niniejsze Warunki korzystania pozostaną w mocy w odniesieniu do odpowiednich postanowień, w tym Sekcji 1, 3, 4, 6, 7, 9-15 i 17.

13. Spory i jurysdykcja

 1. Mamy nadzieję, że nie pojawią się żadne poważne nieporozumienia z Twoim udziałem, ale w przypadku sporu zachęcamy do poszukiwania rozwiązania w sposób dyplomatyczny, kontaktując się z nami pod adresem support@Howicured.org. Jeśli chcesz wystąpić przeciwko nam z roszczeniem prawnym, zgadzasz się na wytoczenie go i rozstrzygnięcie wyłącznie w sądzie znajdującym się najbliżej siedziby JakWyleczylem.pl w Poznaniu. Zgadzasz się również, że niniejsze Warunki użytkowania będą podlegać prawu polskiemu, a także wszelkie roszczenia prawne, które mogą powstać między Tobą a nami (bez odniesienia do zasad kolizji praw). Wyrażasz zgodę na poddanie się osobistej jurysdykcji sądów zlokalizowanych w Poznaniu i zgadzasz się na to, że właściwe są w tym miejscu, w przypadku wszelkich działań prawnych lub postępowań dotyczących nas lub niniejszych Warunków użytkowania.
 2. Aby mieć pewność, że spory będą rozstrzygane wkrótce po ich powstaniu, zgadzasz się, że niezależnie od odmiennych ustaw lub przepisów prawa, wszelkie roszczenia lub przyczyny powództwa, które możesz mieć w związku z korzystaniem z naszych usług lub niniejszych Warunków użytkowania, muszą być złożone w obowiązującym terminie przedawnienia lub, jeśli wcześniej, jeden (1) rok po tym, jak istotne fakty leżące u podstaw takiego roszczenia lub podstawy powództwa mogły zostać odkryte z należytą starannością (lub zostać na zawsze przedawnione).

14. Zastrzeżenia

 1. W JakWyleczylem.pl dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać treści edukacyjne i informacyjne bardzo szerokiemu gronu odbiorców, ale korzystanie z naszych usług odbywa się na własne ryzyko. Świadczymy te usługi na zasadzie „tak jak są” i „w miarę dostępności” i wyraźnie zrzekamy się wszelkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji wszelkiego rodzaju, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nie- naruszenie. Nie gwarantujemy, że nasze usługi spełnią Twoje wymagania, będą bezpieczne, nieprzerwane, terminowe, dokładne lub wolne od błędów, ani że informacje będą bezpieczne.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, dane lub działania osób trzecich, a Ty zwalniasz nas, naszych dyrektorów, funkcjonariuszy, pracowników i agentów z wszelkich roszczeń i szkód, znanych i nieznanych, wynikających lub w jakikolwiek sposób związanych z jakimikolwiek roszczenia, które masz przeciwko takim stronom trzecim. Żadna porada ani informacja, ustna lub pisemna, uzyskana przez Ciebie od nas lub za pośrednictwem lub z naszych usług, nie stanowi żadnej gwarancji, która nie została wyraźnie określona w niniejszym Regulaminie.
 3. Wszelkie materiały pobrane lub uzyskane w inny sposób w wyniku korzystania z naszych usług są wykonywane według własnego uznania i na własne ryzyko, a Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego lub utratę danych, które wynikają z pobrania takich materiałów. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za usunięcie lub niepowodzenie w przechowywaniu lub przesyłaniu jakichkolwiek treści lub komunikatów utrzymywanych przez usługę. Zastrzegamy sobie prawo do ustanawiania limitów użytkowania i przechowywania według własnego uznania w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez.

15. Ograniczenie odpowiedzialności

JakWyleczylem.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej innej strony za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub przykładowe szkody, w tym między innymi za utratę zysków, wartość firmy, użytkowanie, dane lub inne niematerialne straty, niezależnie od tego, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takiego uszkodzenia. W żadnym wypadku nasza odpowiedzialność nie przekroczy łącznie tysiąca dolarów amerykańskich (1000,00 USD). W przypadku, gdy obowiązujące prawo może nie zezwalać na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności lub szkód przypadkowych lub wynikowych, powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do Ciebie, chociaż nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Powyższe ograniczenie nie dotyczy wysokości Prowizji należnych Autorom, Użytkownikom i Polecającym przez JakWyleczylem.pl.

16. Program polecający i prowizje

 1. Standardowa prowizja Autora wynosi 60% od kwoty zakupu za dostęp do choroby, która jest dodawana do salda Autora po tym, jak Użytkownik, który wykupił dostęp do Strony Choroby, dla której Leczenie Autora jest wymienione jako potencjalnie działające, potwierdził, że Leczenie danego Autora działa. Użytkownik może to zrobić w Dashboardzie.
 2. Gdy dowolny Użytkownik odsyła JakWyleczylem.pl za pomocą swojego linku partnerskiego do autora, prowizja Autora zostaje zwiększona do łącznie 65%
 3. Kiedy Użytkownik poleca kogoś za pomocą linku afiliacyjnego dostępnego w Panelu pod linkiem „Udostępnij znajomym”, otrzymuje 5% od wartości dostępu do Choroby po oznaczeniu przez osobę polecaną leczenia jako działającego. Osoba polecone musi wykupić dostęp i ocenić Sposób Leczenia jako działający. Bonus jest dodawany jako Prowizja do jego salda.
 4. Kiedy Użytkownik poleca kogoś, polecony Użytkownik otrzymuje 5% Cashback z ceny zakupu za dostęp do Choroby - po tym, jak oceni Leczenie jako pozytywne. Cashback jest dodawany jako Prowizja do Salda Użytkownika.
 5. Aby zlecić wypłatę całkowitej prowizji, należy przejść do Dashboardu i odwiedzić zakładkę wypłaty. Następnie należy podać wszystkie dane konta bankowego potrzebne JakWyleczylem.pl do wykonania przelewu bankowego. Dane konta bankowego zostaną zapamiętane do wykorzystania w przyszłości. Minimalna kwota wypłaty Twojej prowizji wynosi 25 EUR.
 6. Wypłaty realizowane są w ciągu 3-7 dni roboczych.
 7. Obecnie obsługujemy waluty: EUR dla przelewów wewnątrz Unii Europejskiej oraz USD dla Stanów Zjednoczonych i innych krajów anglojęzycznych.

17. Modyfikacje niniejszego regulaminu

O wszelkich zmianach w naszych Warunkach użytkowania będziemy informować naszych Użytkowników w Panelu użytkownika i/lub przez email.

18. Pozostałe zasady

 1. Niniejszy Regulamin nie tworzy stosunku pracy, agencji, partnerstwa ani joint venture między Tobą a nami, JakWyleczylem.pl. Jeśli nie podpisałeś z nami oddzielnej umowy, niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość umowy między Tobą a nami. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między niniejszymi Warunkami użytkowania a podpisaną pisemną umową między Tobą a nami, podpisana umowa będzie miała pierwszeństwo.
 2. Zgadzasz się, że możemy przekazywać Ci powiadomienia, w tym dotyczące zmian w Regulaminie, pocztą elektroniczną, zwykłą pocztą lub publikacją na stronach internetowych JakWyleczylem.pl.
 3. Jeśli w jakichkolwiek okolicznościach nie zastosujemy ani nie egzekwujemy żadnego postanowienia niniejszego Regulaminu, nie oznacza to zrzeczenia się tego postanowienia.
 4. Niniejszy Regulamin został napisany w języku angielskim (USA) i przetłumaczony na język Polski. Chociaż mamy nadzieję, że tłumaczenia niniejszego Regulaminu są dokładne, w przypadku jakichkolwiek różnic w znaczeniu między oryginalną wersją angielską a tłumaczeniem, pierwszeństwo ma oryginalna wersja angielska dostępna pod adresem https://JakWyleczylem.pl.org/terms-of-use
 5. Jeśli którekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub jego część zostanie uznane za odłączone od niniejszego Regulaminu i będzie egzekwowane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, a wszystkie inne postanowienia niniejszego Regulaminu pozostają w mocy.

19. Reklamacje i zwroty

 1. Na wszelkie produkty fizyczne zakupione online przysługuje pełne prawo do zwrotu w ciągu 14 dni od zamówienia niezależnie od tego, czy zakup był na firmę, czy na osobę fizyczną. W tym celu należy zwrócić zamówiony towar na adres
  1. W przypadku książek - na adres fullfillment center: IMKER, Brody Małe 2c, 22-460 Szczebrzeszyn z dopiskiem: ZWROT HOWICURED P.S.A. oraz w przesyłce zwrotnej zamieścić potwierdzenie zakupu oraz dane do zwrotu.
  2. W przypadku fizycznych voucherów - na adres ul. Promienista 134 A, 61-141 Poznań
 2. Na produkty cyfrowe jak audiobook czy ebook - nie ma możliwości zwrotu po zakupie z uwagi na brak możliwości weryfikacji jego usunięcia po zapisaniu na dysku kupującego.
 3. Na vouchery - jest możliwość uzyskania zwrotu w ciągu 14 dni nawet jeśli zostały one zakupione w formie PDF.
  1. w przypadku chęci uzyskania zwrotu należy napisać na info@JakWyleczylem.pl lub info@oxomedica.pl podając numer zamówienia, dane do zwrotu i powód zwrotu.
 4. W przypadku jakichkolwiek reklamacji związanych z jakością oferowanych produktów lub usług należy napisać zgłoszenie reklamacyjne z dokładnym opisem, co jest źle z produktem/usługą i wysłać na email info@JakWyleczylem.pl. Termin rozpatrzenia reklamacji to do 1-7 dni roboczych w zależności od skomplikowania sprawy i tego, czy problem zależny jest od weryfikacji u zewnętrznych dostawców usług/oprogramowania, czy też nie. Na wszystkie reklamacje staramy się odpowiadać jak najszybciej i realizować je tak, aby klient czuł się zadowolony.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszego Regulaminu! Będziemy bardzo szczęśliwi, jeśli przyczynisz się do rozwoju JakWyleczylem.pl, dodając swoje treści. Poprzez swój wkład pomagasz zbudować coś naprawdę dużego – nie tylko ważny zbiór wspólnie opracowanych opisów chorób, ale także informacje o metodach leczenia, które mogą wyleczyć miliony osób, które w przeciwnym razie mogłyby nie mieć dostępu do Twojej wiedzy i cierpią bez niej!